Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de vennootschap F.FRAISSINET, geregistreerd onder het nummer 524 999 000 00028 en elke persoon die de PolairStar-site bezoekt of er een aankoop doet.

PolairStar is een dienst van F.FRAISSINET

Maatschappelijke zetel : 1 Allée du Bosquet – 62950 Noyelles-Godault – Frankrijk

SIRET : 524 999 000 00028

APE: 4791A

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit.

PolairStar en elke andere vorm van media, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie, gekoppeld aan of anderszins verbonden met hen (gezamenlijk de “Site”). U erkent dat u door de Site te bezoeken, deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt erdoor gebonden te zijn.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK VAN DE SITE ONMIDDELLIJK STAKEN.

Alle aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen of een e-mail te sturen naar deze sites.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voor eventuele updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn van wijzigingen in de herziene Gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop deze herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bestemd voor distributie aan, of gebruik door, een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieplicht in dat rechtsgebied of land. Daarom doen degenen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover deze van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich erop registreren.

1 – Online winkelen

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle details, prijzen, fotografische voorstellingen en beschrijvingen van producten op de website correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Wij hebben getracht het uiterlijk, de kleur, de textuur of de afwerking van onze producten die op de site staan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wat u ziet hangt af van uw monitor en computerapparatuur. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de productafbeeldingen een getrouwe weergave zijn van de werkelijke goederen. Raadpleeg ons retourbeleid als u niet tevreden bent met uw aankoop.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige reden indien de PolairStar website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot delen of het geheel van de PolairStar-website beperken.

2 – Bestellen

A – Alle bestellingen die u op deze website plaatst, zijn onderworpen aan aanvaarding overeenkomstig deze voorwaarden.
B – De niet-aanvaarding van uw bestelling kan het gevolg zijn van een of meer van de volgende niet-limitatieve redenen
1 – Het door u bestelde product is niet op voorraad.
2 – Ons onvermogen om toestemming te krijgen voor uw betaling;
3 – We hebben een prijs- of productbeschrijvingsfout geconstateerd.
4 – Er is een systeem- of leveringsfout en de validatiecontroles van de klant mislukken.
C – Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, sturen wij u een ontvangstbewijs met daarop het product dat u heeft besteld. Deze e-mail is geen orderbevestiging of orderacceptatie van PolairStar.
D – De aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en PolairStar vindt plaats bij de verzending van uw bestelling. Wij sturen u een e-mail wanneer uw bestelling is verzonden. Wij behouden ons het recht voor meerdere bestellingen afzonderlijk te verzenden.

3 – Levering

De standaardbezorging wordt verzorgd door De Post. Standaardlevering naar de meeste adressen duurt gewoonlijk 1-2 werkdagen. Als het postkantoor uw zending niet kan leveren, laat het een leveringsbon achter. Dit beschrijft alle informatie over het ophalen van het (de) voorwerp(en). U kunt uw artikel(en) ophalen bij hun lokale bezorgdiensten of een nieuwe levering regelen op hetzelfde of een ander adres. Alle zendingen kunnen worden gevolgd met behulp van de La Poste tracking optie.

Houd er rekening mee dat uw levering langer kan duren tijdens de uitverkoop of andere drukke periodes. Eerder dan dit kunnen wij geen levering garanderen.

Wij zullen trachten de goederen op tijd te leveren. Soms zijn vertragingen echter onvermijdelijk door onvoorziene factoren of gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, zoals extreme weersomstandigheden, overstromingen of brand. PolairStar is niet aansprakelijk voor vertraging of niet tijdige levering van de Producten.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat op u over op de datum waarop de producten aan u worden geleverd.

Wij leveren momenteel aan 45 bestemmingen.

U kunt uw bestelling in afzonderlijke pakketten van dezelfde bestelling ontvangen.

4 – Bestelling annuleren

Als u, om welke reden dan ook, een bestelling die u hebt geplaatst en die nog niet is verzonden, wilt annuleren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres PolairStar.co.uk

Ons beleid is erop gericht bestellingen onmiddellijk te verwerken; het is echter niet altijd mogelijk te voorkomen dat een bestelling wordt verzonden. Na verzending is ons retourbeleid van toepassing. Uw recht om goederen te retourneren geldt niet voor bepaalde producten, zoals uiteengezet in ons retourbeleid.

5 – Terugbetalingsbeleid

A – Wij vergoeden of ruilen elk artikel dat niet helemaal geschikt voor u is als u het binnen 14 dagen na levering aan ons retourneert op het adres van uw keuze. Gelieve de artikelen in hun oorspronkelijke staat, ongebruikt en in de originele verpakking terug te sturen. Gebruik waar mogelijk de originele doos en verpakking.

B – Wanneer op bestellingen promotionele kortingen worden toegepast, krijgt u in geval van terugzending het verminderde deel niet terugbetaald. Bovendien moeten bij een bestelling aangeboden relatiegeschenken ook worden teruggestuurd als u de producten waarop het geschenk betrekking heeft, terugstuurt.

C – Hoe terug te sturen of te ruilen:

U kunt artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per post aan PolairStar retourneren. De artikelen moeten binnen deze termijn worden geretourneerd en in verkoopbare staat verkeren. Dit betekent dat de artikelen in hun oorspronkelijke staat, ongebruikt en in hun oorspronkelijke verpakking aan ons moeten worden geretourneerd.

Zodra wij het (de) artikel(en) hebben ontvangen, wordt het geld teruggestort op uw oorspronkelijke betaalkaart. Dit verschijnt binnen vijf tot tien dagen op uw rekening, afhankelijk van uw kaartuitgever.

Als u vragen heeft over het retourneren van artikelen, neem dan contact op met onze klantenservice op: contacteer ons

6 – Informatie over de beschikbaarheid van producten

De informatie en het materiaal op deze website worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, en alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover toegestaan door de Amerikaanse wetgeving.

Wij bieden zorgvuldig geselecteerde producten te koop aan op de PolairStar website. Zodra een artikel is uitverkocht, wordt het bij de eerste gelegenheid van de website verwijderd en mogelijk niet meer beschikbaar. De productprijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Goederen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Aangezien er een vertraging is tussen het moment waarop uw bestelling wordt geplaatst en het moment waarop uw bestelling wordt geaccepteerd, kan de voorraadpositie van bepaalde artikelen veranderen. Als een door u besteld artikel niet meer op voorraad is voordat wij de bestelling accepteren, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en worden de niet op voorraad zijnde artikelen niet in rekening gebracht.

7 – Prijsbeleid

Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het juiste tarief op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. Prijzen kunnen worden gewijzigd en aanbiedingen kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat al onze prijzen op onze website accuraat zijn, kunnen er soms fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van een door u besteld artikel, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt uw bestelling opnieuw bevestigen tegen de juiste prijs of deze annuleren. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen, behandelen wij uw bestelling als geannuleerd voor het onjuist geprijsde product.

8 – Beleid inzake auteursrecht

De informatie, inhoud, graphics, tekst, geluid, afbeeldingen, knoppen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s (de “Elementen”) op deze website worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, databankrecht, sui generis recht en andere wetten. intellectuele-eigendomsrechten krachtens nationale wetten en internationale verdragen.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle mededelingen, ideeën of ander materiaal dat door u via, op of via deze website aan ons wordt verstrekt of aangeboden, worden ons eigendom, tenzij wij daar uitdrukkelijk om verzoeken. U gaat ermee akkoord dat uw inzendingen op deze website geen inbreuk maken op de rechten van derden en stemt er verder mee in dat geen enkele inzending van u op deze website lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten of een inbreuk zal vormen. van privacy. Als zodanig bent en blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van alle inzendingen die u op de site doet.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de materialen en inhoud op deze website uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en dat u dergelijke materialen en inhoud uitsluitend mag downloaden voor het gebruik van deze website. Dienovereenkomstig stellen wij voor dat u de PolairStar-website niet gebruikt om (en ermee instemt derden niet te helpen of te faciliteren bij) het kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, verspreiden, commercieel exploiteren of creëren van afgeleide werken van dergelijk materiaal en dergelijke inhoud.

Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om enig handelsmerk, auteursrecht of copyright van de PolairStar

9 – Wachtwoord en beveiliging van de ledenrekening

Om u te registreren en de PolairStar website te gebruiken moet u een account aanmaken en een wachtwoord opgeven. U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, elke inbreuk op de beveiliging of elk verdacht of ongepast gebruik van de dienst, en ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit als u een gedeelde computer gebruikt. PolairStar kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

10 – Verboden inhoud en activiteit

Kies zorgvuldig de informatie die u op de PolairStar-website plaatst en aan andere gebruikers verstrekt. U mag geen misbruik maken van de PolairStar-website. Dat zul je niet: ongeoorloofde commerciële communicatie naar gebruikers (zoals spam) te verzenden of anderszins te plaatsen; virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadaardige code te uploaden; gegevens te beschadigen; ergernis te veroorzaken bij andere gebruikers; inhoud te plaatsen die hatelijk, bedreigend of pornografisch is, of naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat; de PolairStar-website te gebruiken om onwettige, bedrieglijke, kwaadaardige of discriminerende handelingen te verrichten; schending van deze Voorwaarden te vergemakkelijken of aan te moedigen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren, te bewerken of te weigeren te plaatsen en inhoud van de PolairStar-website te verwijderen, ongeacht of de inhoud al dan niet uitdrukkelijk verboden is volgens deze Voorwaarden, of om uw toegang tot alle of een deel van de Diensten op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving te beperken, op te schorten of te beëindigen, zonder aansprakelijkheid.

PolairStar behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te beëindigen als wij van mening zijn dat een gebruiker IP (Internet Protocol proxy) adressen gebruikt als een methode om het gebruik van meerdere accounts te maskeren of een van onze diensten op enigerlei wijze te verstoren.

11 – Aansprakelijkheid, schadeloosstellingen en garanties

De PolairStar.com website is beschikbaar “as is” voor alle gebruikers, zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. PolairStar geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen over het materiaal op deze site (inclusief, zonder beperking, de nauwkeurigheid, volledigheid of verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel), noch over de inhoud of informatie op enige andere site waarnaar wordt verwezen. toegankelijk via een hyperlink of anderszins via deze website of van waaruit naar deze website wordt verwezen of waartoe via een hyperlink of anderszins toegang wordt verkregen.

In geen geval is PolairStar aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of gemiste kansen, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de inhoud van deze website, de prestaties van het product dat via deze website is gekocht, het gedrag van andere gebruikers van deze website en/of de faciliteiten of diensten die door deze website worden aangeboden, zelfs indien PolairStar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De PolairStar-website kan ook links bevatten naar andere websites, die niet door PolairStar worden beheerd. Wanneer u een van deze elementen activeert, verlaat u de PolairStar.com website en hebben wij geen controle over, en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud van enige website die buiten onze controle valt.

U gaat ermee akkoord ons, onze agenten en functionarissen, directeuren en werknemers onmiddellijk op verzoek te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden door u.

Wij kunnen uw gebruik van de website onmiddellijk beëindigen indien wij van mening zijn dat u deze voorwaarden heeft geschonden.

12 – Geschillen

Neem contact met ons op als u aanbevelingen of een probleem met uw bestelling heeft.

Neem hier contact op met onze online klantenservice

Wij zullen altijd trachten elk geschil zo snel mogelijk op te lossen.

13 – Vertrouwelijkheid en gebruik van uw gegevens

Zie het Privacybeleid voor informatie over hoe wij persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen, zullen gebruiken.

14 – Bevoegdheid

De website wordt gecontroleerd en beheerd in Frankrijk. Op de voorwaarden voor het gebruik van deze website is het Franse recht van toepassing en elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website wordt uitsluitend door de Franse rechtbanken beslecht.

15 – Algemene informatie

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Indien een van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een oorzaak buiten onze controle.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in andere situaties waarin u in overtreding bent.

PolairStar behoudt zich het recht voor om de diensten en/of elke pagina van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wissen of aan te passen.

16 – Volledige overeenstemming

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en PolairStar.

Een verklaring van afstand van een bepaling van de Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is en ondertekend door een directeur van PolairStar.