Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Wettelijke kennisgeving

1. Bedrijf:

Deze wettelijke kennisgeving geldt uitsluitend tussen de onderneming F.FRAISSINET, geregistreerd onder het nummer 524 999 000 00028 en elke persoon die de PolairStar-site bezoekt of er een aankoop doet.

PolairStar is een dienst van F.FRAISSINET

Maatschappelijke zetel : 1 Allée du Bosquet – 62950 Noyelles-Godault – Frankrijk

SIRET : 524 999 000 00028

APE: 4791A

De webmaster is: PolairStar
Contacteer de webmaster: contacteer ons
De host van de site is: HOSTINGER

2. Beschrijving van de verleende diensten :

Het doel van de PolairStar-website is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
De eigenaar van de site spant zich in om de informatie op de PolairStar site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken te wijten zijn.
Alle informatie op de PolairStar website wordt ter indicatie gegeven, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

3. Intellectuele eigendom en namaak :

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software…

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming hier: contacteer ons
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd.

4. Hyperlinks en cookies :

De site van PolairStar bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie…) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico’s van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de PolairStar-site automatisch één of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tabblad gereedschap / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Bevestig met Ok.

5. . . 5 5. Bescherming van eigendom en personen – beheer van persoonsgegevens :

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site: PolairStar

Op de PolairStar-site verzamelt de eigenaar van de site alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de PolairStar-site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de PolairStar-website wordt dan geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Alle gebruikers hebben het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hen betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek aan PolairStar per e-mail: e-mail van de webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de PolairStar-site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van de PolairStar-site van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de PolairStar-site.